Arrow Správa počítačových sietí

pc siete

 

Komplexná správa a servis výpočtovej techniky – IT outsourcing

IT Outsourcing je efektívnym a moderným spôsobom správy počítačovej siete. Jedná sa o veľmi vhodnú formu riešenia najmä pre spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť zamestnať vlastného IT technika. Za mesačný poplatok získate kvalitný servis, preventívnu ochranu, návrhy na optimalizáciu a predovšetkým istotu, že sa Vašim problémom bude zaoberať odborník v čase, ktorý je pre vás akceptovateľný.

IT Outsourcing-om získate

– riešenie od návrhu a realizácie, až po správu a servis
– audit a profesionálnu správu hardware, software a sietí
– prevenciu proti zlyhaniu systémov
– zálohovanie dát pracovných staníc a serverov

Vzdialená správa

Prevažnú väčšinu servisných zásahov dokážeme realizovať aj prostredníctvom vzdialenej správy. Tento spôsob výrazne skracuje čas potrebný na začatie a vykonanie servisného úkonu.

 

zalohovanie

Zálohovanie dát

Často podceňovanou súčasťou správy počítačových sietí je zálohovanie dát. Práve oni si zaslúžia najväčšiu pozornosť. Navrhneme optimálne riešenie, vyberieme vhodné zálohovacie zariadenie a zabezpečíme, že dáta budú automaticky a v pravidelných intervaloch zálohované a v prípade potreby obnovené.