Využite naše skúsenosti v oblasti servisu a zverte sa do rúk profesionálom.

Arrow Správa počítačových sietí

pc siete

 

Takmer každá firma dnes používa počítače a počítačovú sieť, vrátane internetu. Predstavme si menšiu firmu ktorá prevádzkuje počítačovú sieť slúžiacu na firemnú komunikáciu. Pre spoľahlivé fungovanie siete je potrebné riešiť jej údržbu. Poďme si popísať príklady riešení. Najčastejšie spôsoby sú prostredníctvom interného zamestnanca, alebo prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa správou počítačových sietí. Z analýz a štúdii vyplýva že čiastka, ktorú je potrebné investovať na pokrytie bezchybnej funkcie takejto počítačovej siete, tvorí približne 28% mzdových nákladov priemerného pracovníka, alebo 14% mzdových nákladov odborníka v oblasti IT. Z tohto jednoznačne vyplýva, že zamestnať odborníka z oblasti IT ako správcu počítačovej siete, je pre menšiu firmu nevýhodné. V mnohých prípadoch sa kvôli šetreniu financií pristupuje k tomu, že sa o chod takejto siete stará šikovný zamestnanec, ktorý je (viac alebo menej) ochotný riešiť technické problémy, ktoré sa v takejto sieti denne vyskytujú. To zvyčajne vedie k tomu, že tento zamestnanec skôr alebo neskôr pre nával práce prestane vykonávať zverené úlohy s potrebnou dávkou sústredenia a dôslednosti. Jednou z ďalších častých možností je skutočnosť, že počítačovú sieť spravuje známy majiteľa alebo dôležitého človeka vo firme, ktorý si za takéto služby zvyčajne neúčtuje vysoké čiastky. Tento stav vedie však vedie k tomu, že tento človek nie je dostupný práve vo chvíľach, kedy ho firma najviac potrebuje. Následkom nefunkčnej počítačovej siete dochádza k veľmi nepríjemným situáciám. Často sa stáva aj to, že majitelia firiem vyžadujú správu počítačovej siete od dodávateľa počítačov a mýlia si tieto služby so záručným servisom. Majiteľ firmy obvykle nakupuje vo firmách, ktoré sú zamerané hlavne na predaj počítačovej techniky a sú schopní ponúknuť veľmi výhodné ceny. Avšak povinnosťou týchto firiem nie je následná správa počítačovej siete, nakoľko vo veľkej väčšine prípadov, kedy má firma problémy s výpočtovou technikou, problém nesúvisí so záručným servisom, ale vyplýva z používania aplikácií, ktoré sú na počítačoch nainštalované. Východiskom je outsourcing, teda nákup týchto služieb v špecializovanej firme, ktorá má rozsiahle skúsenosti v oblasti správy počítačových sietí. Za mesačné poplatky, ktoré sú len nepatrnou časťou platov odborníkov, ale aj radových zamestnancov, môžete získať kvalitný servis, preventívnu ochranu, návrhy na optimalizáciu a predovšetkým istotu, že sa s vašim problémom bude zaoberať odborník v čase, ktorý je pre vás akceptovateľný.

Vzdialená správa
Vašej spoločnosti doporučíme vhodný spôsob pripojenia do siete internet, aby bolo možné vykonávať servisnú správu na diaľku (online cez internet). Prevažnú väčšinu servisných zásahov, ako aj riešenie vašich požiadaviek, dokážeme realizovať prostredníctvom riešenia diaľkovej správy, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť a efektivitu. Celá komunikácia cez internet prebieha zabezpečene, použitím kryptovania, čo zaručuje spoľahlivú ochranu prenášaných dát. Tento spôsob servisu výrazne šetrí celkové náklady na servis a skracuje čas potrebný na začatie a vykonanie servisného úkonu.

IT outsourcing (komplexná správa a servis výpočtovej techniky)
IT Outsourcing je efektívnym a moderným spôsobom správy, pri ktorom objednávateľ služby prenesie svoje starosti s výpočtovou a telekomunikačnou technikou na dodávateľa, aby sa mohol naplno venovať svojej hlavnej pracovnej činnosti. Jedná sa o veľmi vhodnú formu riešenia najmä pre spoločnosti, ktoré si zväčša najmä z finančných dôvodov nemôžu dovoliť zamestnať vlastného IT technika.

IT Outsourcing-om získate
– profesionálnu správu hardware, software, sietí a ostatných IT zariadení
– presun zodpovednosti za stav vašich IT na našu spoločnosť
– sledovanie stavu IT zariadení a prevenciu proti zlyhaniu systémov
– riešenie od návrhu a realizácie, až po správu a servis
– zálohovanie pracovných staníc a serverov
– spôsob ako dosiahnuť nižšiu poruchovosť a zvýšenie výkonnosti systémov
– poradenstvo v oblasti legalizácie software
– audit software a hardware

IT outtasking (podpora práce interných administrátorov)
Pre riešenia formou Outtasking sa čoraz častejšie rozhodujú aj spoločnosti, ktoré majú vlastných IT technikov, ale potrebujú pomôcť v presne špecifikovanej oblasti, na ktorú z vlastných zdrojov nestačia. V tomto smere dokáže naša spoločnosť prebrať zodpovednosť za chod serverového vybavenia, alebo zabezpečí rôzne podporné služby pre IT oddelenie, napríklad aj formou monitoringu dôležitých systémov.

IT outtasking-om získate
– včasné upozorňovanie na zlyhávanie výpočtovej techniky
– prístup ku všetkým informáciám z klientskych sietí na jednom mieste
– informácie pre management ako podklad pre správne rozhodnutia
– zjednodušenie komunikácie medzi administrátorom a užívateľmi (implementovaný helpdesk)
– detailný prehľad o stave IT zariadení a nainštalovanom software (online audit HW a SW)
– dohľad nad systémom zálohovania, antivírovou ochranou a aktualizáciou servisných balíkov
– automatizované vykonávanie plánovaných úloh (napr. defragmentácia diskov, spúšťanie procesov atď.)

Neváhajte nás kontaktovať a my pripravíme ponuku resp. balík služieb presne podľa vašich požiadaviek.