Arrow Cenník

Cenník servisných prác

(nie sme platcami DPH)

 

Servisný úkon M.J. Cena v €
Diagnostika zariadenia úkon 20
Inštalácia / reinštalácia operačného systému bez zálohy dát úkon 50
Inštalácia / reinštalácia operačného systému zo zálohy úkon 100
Prvotná inštalácia nového zariadenia, aktivácia a aktualizácia úkon 50
Aktualizácia BIOS úkon 20
Zálohovanie a obnova dokumentov pri reinštalácii OS úkon 30
Zálohovanie dát v prípade opravy na externé médium (USB, HDD, CD, DVD + cena média) úkon 30
Profylaktika PC (čistenie od prachu a nečistôt) úkon 50
Profylaktika notebooku (čistenie od prachu a nečistôt) úkon 50
Profylaktika tlačiarne / multifunkčného zariadenia (čistenie od prachu, toneru, atramentu a iných nečistôt) úkon 50
Odvírenie PC / notebooku úkon 30
Odvírenie PC / notebooku u zákazníka úkon 50
Zaškolenie obsluhy podľa požiadaviek zákazníka hod 20
Servisný zásah u zákazníka hod 30
Vzdialená správa (cena za každých začatých 30 minút) hod 40
Výmena komponentu PC úkon 20
Obnova a záchrana dát úkon od 100
Inštalácia tlačiarne u zákazníka úkon 30
Diagnostika poruchy siete hod 30
Základné nastavenie Wi-Fi routra úkon 30
Nastavenie e-mailového konta hod 30
Výjazd technika km 0,5
Iný nešpecifikovaný servisný zásah hod 30