Využite naše skúsenosti v oblasti servisu a zverte sa do rúk profesionálom.

Arrow Profylaktika

ciestenie

V dôsledku podceňovania profesionálneho čistenia výpočtovej a kancelárskej techniky dochádza k rozsiahlejším a finančne náročnejším servisným zásahom na zariadeniach. Pravidelným odborným čistením nielen vonkajších, ale najmä vnútorných častí zariadenia, predchádzate poruchám. Naše servisné stredisko preto doporučuje a vykonáva profylaktické prehliadky v servisnom stredisku, alebo priamo u zákazníka.

Vykonávame hardverovú profylaktiku počítačov, tlačiarní a multifunkčných zariadení, ako aj softvérovú profylaktiku počítačov – konfigurácie/rekonfigurácie, nastavenia, optimalizácie, defragmentácie, testy…

Výpočtová a kancelárska technika pôsobí v prevádzke ako magnet na čiastočky prachu, ktoré sú v ovzduší. Prach negatívne vplýva nielen na životnosť, ale aj na chod citlivej a drahej techniky. Preventívne prehliadky a čistenie zvyšujú životnosť a spoľahlivosť výpočtovej a kancelárskej techniky a pôsobia pozitívne na vzťah pracovníkov k tejto technike. Nezanedbateľný je aj perfektný vzhľad techniky aj po rokoch používania. Podľa dostupných štatistík pravidelnou starostlivosťou o výpočtovú a kancelársku techniku je možné dosiahnuť zníženie poruchovosti až o 70% !!!

Rozsah vykonávaných prác na jednotlivých zariadeniach:

Celková profylaktika PC
Po otvorení počítača sa odstránenia hrubé nečistoty. Po demontáži potrebnej na vyčistenie a kontrolu vnútorných komponentov sa špeciálnym vysávačom povysáva vnútro počítača a následne sa vykoná čistenie špeciálnymi prostriedkami. Nasleduje spätná montáž a overenie funkčnosti.

Zdroj PC
Toto zariadenie je najviac zaťažované nečistotami z nasávaného vzduchu. V prípade nutnosti (pokiaľ nie je PC v záruke) sa zdroj rozoberie a kompletne povysáva, skontroluje sa funkčnosť ventilátora zdroja, v prípade nutnosti dochádza k jeho výmene.

Procesor
Procesor vyžaduje neustále chladenie. Každý procesor je vybavený vlastným ventilátorom, ktorý spolu s nasávaným chladiacim vzduchom priťahuje všetky prachové nečistoty suché aj mastné, čím sa môžu pri vysokej vlhkosti vytvoriť elektrické cesty, ktoré poškodia základnú dosku (mainboard) alebo procesor. Ďalší problém nastáva vtedy, ak sa nasávaným prachom ventilátor procesora úplne zastaví, čo obsluha veľmi ťažko zistí. Po krátkej dobe sa procesor prehreje a následne sa poškodí tak, že sa stáva nefunkčným a je nutné ho vymeniť. Ventilátor sa preto vyčistí, skontroluje a premaže, v prípade nutnosti vymení.

Pamäť
Vykoná sa povysávanie slotu a test funkčnosti pamäte.

Optická mechanika
Optická mechanika je zariadenie, pri ktorom stačí malá vrstva prachu na optickom zariadení a médium je zle čitateľné alebo úplne nečitateľné. Ak tento stav pretrváva dlhšiu dobu, môže dôjsť k trvalému poškodeniu mechaniky. Vykoná sa vyfúkanie prachu, povysávanie a čistenie. Následne sa otestuje funkčnosť. V prípade väčšej poruchy sa doporučuje výmena, nakoľko by výsledná cena za čistenie mohla prevýšiť nákupnú cenu nového zariadenia.

Klávesnica a myš
Tieto zariadenie sú veľmi náchylné na znečistenie. Okrem prachu zo vzduchu dochádza k priamemu kontaktu obsluhy so zariadením (mastnota rúk, popol z cigariet, rôzne sponky a pod.), čo vedie k podstatnému zníženiu, v niektorých prípadoch až k znefunkčneniu zariadenia. Pri týchto zariadenia však doporučujeme profylaktiku len u drahších zariadení, nakoľko by výsledná cena za čistenie mohla prevýšiť nákupnú cenu nového zariadenia.

Pevný disk – HDD
Pri tomto zariadení sa vykonáva len vonkajšie čistenie, nakoľko je toto zariadenie od výroby vákuovo a teda prachotesne uzavreté. Okrem vonkajšieho čistenia sa ale vykonávajú rôzne testy zariadenia ako: ScanDisk (kontrola, prípadná oprava poškodených sektorov), defragmentácia disku (v priebehu práce s PC postupne dochádza k zápisu jednotlivých sektorov súborov na rôzne miesta disku, čo spomaľuje prácu pri čítaní jednotlivých súborov. Uvedený program zoradí sektory v jednotlivých súboroch tak, aby boli tesne vedľa seba, čím sa skráti doba čítania) a diagnostika (test disku – kontrola čítania a zápisu).

Tlačiarne
U tlačiarní vzniká znečistenie ich bežnou prevádzkou. Papierový prach, toner, farba z pásky, atrament, to všetko sa prichytáva na mechanických aj elektronických dieloch tlačiarne. U niektorých tlačiarní tiež dochádza k chladeniu vzduchom a nastáva tam ten istý efekt ako u PC. Výsledkom sú zlé tlačové výstupy, znečistenie papiera a aj nižšia životnosť tlačových hláv a tlačiarne ako celku. Preto sa z tlačiarní najprv odstráni prach a nečistoty (vysávačom). Následne sa podľa typu tlačiarne (ihličková, atramentová, laserová) vyčistia a špeciálnym tukom namažú prevodovky, namažú sa vodiace lišty, vyčistia a premažú sa všetky funkčné časti, vyčistia sa dýzy pri atramentových hlavách a otestuje sa funkčnosť. V prípade požiadavky zákazníka aj vymení náplň. Odporúčame vždy používať originálne náplne doporučené výrobcom tlačiarne!

Súčasťou softwarovej profylaktickej starostlivosti je aj
– vyčistenie počítačového systému od nežiaducich programov
– kontrola stavu súborového systému
– prečistenie operačného systému, prípadná reinštalácia

Pre lepšiu predstavu čo dokáže prach si pozrite databázu fotografií…